top of page

Jar na kopci/ Spring is here

Updated: Mar 5

Scroll down for the English version of this article


Oslavy jari na kopci La Fare sú znôškou slovenských, nemeckých, a keltských zvykov. Keďže osláv nikdy nie je dosť, začíname už dňom Sv.Patrika, kedy vybehneme hľadať štvorlístky. Či už je to náhoda, alebo následok hnojenia okolitých polí, väčšinou ich nájdeme viacero. Oslavy pokračujú na jarnú rovnodennosť, Ostaru (19.-22.marec). Aj keď sa o oslavách Ostary zachovalo len veľmi málo informácií, pravdepodobne išlo o oslavy na počesť bohyne Eostre a mesiac, počas ktorého nadišla jarná rovnodennosť sa nazýval Eosturmonath. Konala sa veľká slávnosť, na ktorej nesmeli chýbať kvety, vajcia, pokrmy z vajec a medovina. Ostara je totiž oslavou vítania jari a plodnosti. Zem sa zobúdza a ranné čvirikanie je rovnako hlasné ako cvrlikanie cikád počas teplých letných nocí.


Štvorlístkov sa tu nájde dosť

V Provensálsku, neďaleko mesta Greoux les Bains, sa nachádza kaplnka zvaná Notre Dame des Oeufs (oeuf po francúzsky znamená vajce). Ak chcete otehotnieť, máte vraj vyjsť až ku kaplnke s vajíčkom v ruke, po ceste tam ho nerozbiť, a položiť ho medzi ostatné v kaplnke. Je tomu už patnásť rokov, kedy sme s dvoma ďalšími priateľkami vyniesli ku kaplnke vajíčka. Odvtedy sa mi narodili štyri deti, takže kúzlo pravdepodobne funguje (nič však nezaručujem, keďže jedna priateľka bohužial deti nikdy nemala).


My na kopci na počesť sviatku príchodu jari zdobíme vajíčka, vešiame ich na dulovník pred domom, občas zachraňujeme vtáky vypadnuté z hniezda, pečieme čokoládové koláče a hrabeme sa v zemi. Jar je totiž časom sadenia. Občas nás prekvapí mráz a pozorujeme, ako sused páli ohne okolo ovocných stromov, aby nepomrzli.


Sused má už v skleníkoch jahody, v záhrade rastie žihľava, hviezdica, púpava, aj trocha medvedieho cesnaku (cestoval až zo Slovenska a rastie v lesíku pri studni), ktoré nám skrášľujú obedy a večere. Na neďalekých poliach pestujú na vývoz do Holandska tulipány a prišelcom zblízka i z ďaleka sa naskytá krásny pohľad. Prechádzka cez pole je však prísne zakázaná, a nám sa pri robení fotky dole ušiel poriadny slovný výprask.Samozrejme k nám na jar chodí aj veľkonočný zajac. Skutočných zajacov sme mali troch. Bohužiaľ sú už všetky zakopané na zvieracom cintoríne pod mocným dubom. Náš pes Rex totiž zajacov neobľubuje, a vždy zajacov vystrašil na smrť. Vraj dostali infarkt. Raz dokonca niekde našiel poľného zajaca bez hlavy, ktorého nám s radosťou priniesol ukázať, práve keď sme mali návštevu. Nezjedli sme ho. Odkedy vo vývare na mňa pozeralo zajačie oko, zajaca nejem. Navyše je najstaršia dcéra veľkou milovníčkou zvierat, a vždy ju musíme ubezpečiť, že mäso na nedeľný obed pochádza z veľkej kravy a nie z malého teliatka od suseda.


Vo veľkonočný pondelok sa za svitania vykradnem do záhrady a rozhádžem čokoládové vajíčka po tráve a pod stromy. Ako väčšina matiek, som totiž veľkonočný zajac, zúbková víla, Mikuláš i Ježiško v jednej osobe. Vo Francúzsku vraj čokoládu nosia kostolné zvony, ale kým ráno zazvonia, ja už to mám všetko vybavené. Zvonia neskoro, ako ostatne všetko francúzske. Krásnu jar vám želám.


=============================================================


Our spring celebrations are a mixture of Slovak, German and Celtic customs. We start with St. Patrick's Day (I might have some Irish ancestors after all), when we run out to look for four-leaf clovers. We're usually lucky and find several of them. The celebrations continue on the spring equinox, Ostara (March 19-22). Although very little information has survived about the Ostara celebrations, they were probably celebrations in honor of the goddess Eostre, and the month during which the vernal equinox arrived was called Eosturmonath. A great celebration was held, at which flowers, eggs, egg dishes and mead were served. Ostara is a celebration of welcoming spring and fertility. The earth is waking up and the morning chirping is as loud as the chirping of cicadas on warm summer nights.


In Provence, near the town of Greoux les Bains, there is a chapel called Notre Dame des Oeufs (oeuf means egg in French). If you want to get pregnant, you are supposed to go all the way to the chapel with an egg in your hand, without breaking it , and place it among the other eggs in the chapel. It's been 15 years since me and my friends brought eggs to the chapel. I've had four children since then, so the spell probably works (no promises though, one of us unfortunately never had children).


Notre Dame des Oeufs chappel


In honor of the coming of spring, we decorate eggs, hang them on a tree in front of the house, sometimes rescue birds that have fallen out of the nest, bake chocolate cakes and our hands are constantly dirty with soil. Spring is the time of planting and it's the busiest season as every gardener knows.The neighbor grows delicious strawberries in the greenhouses, I forage for nettles and dandelions. In the nearby fields, tulips are grown for export to the Netherlands, and visitors from near and far stop to take pictures. However, walking through the field is strictly forbidden, which we learnt only after taking the picture above.


Still true to my German ancestry, we celebrate Easter with a proper Easter egg hunt. On Easter Monday, I sneak out into the garden at dawn and scatter chocolate eggs on the grass and under the trees. Like most mothers, I am an Easter bunny, a tooth fairy and Santa Claus in one person. In France, it is said that the church bells carry chocolate, but by the time they ring on Easter Monday morning, I have everything ready. They are late, like everything in France.


Wishing you a beautiful spring!

62 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page