top of page

By knot of one, the spell’s begun/S prvým uzlom sa všetko začína


By knot of one, the spell’s begun,

By knot of two, it cometh true,

By knot of three, thus shall it be,

By knot of four, ’tis strengthened more,

By knot of five, so may it thrive,

By knot of six, the spell we fix,

By knot of seven, the Stars of heaven,

By knot of eight, the hand of Fate,

By knot of nine, the thing is mine!Scroll down for English version of this article.


Aj vám sa stáva, že ak na niečom intenzívne pracujete, vidíte to všade okolo seba? Mne sa to momentálne stáva s uzlami. Kamkoľvek sa pozriem, vidím uzly, pletence a zapletence. A viete, že existuje mágia uzlov? Práve nej sa teraz venujem. Len si musím dať pozor, aby som si ešte viac nezaplietla život.


Kedysi boli uzly mimoriadne dôležité pre každodenný život. Pred vynálezom zipsov bola práca s uzlom životne dôležitou zručnosťou. Od námorníctva, cez horolezectvo, strojárstvo, tkanie a košikárstvo, vedieť vytvárať silné a funkčné uzly, bolo doslova otázkou života a smrti.

Polepetená história


História je poprepletaná uzlami - cez egyptský uzol Isis, bohyne, ktorá zauzľuje alebo rozuzľuje životy mužov uzlom osudu až po grécke Moirai či nórske Norny, ktoré splietajú a spájajú nitky života. Možno poznáte aj symbol nekonečného uzla budhizmu, frýgijskú legendu o zložitom gordickom uzle a prepracované pletenie keltských uzlov. Dnes sú uzly viditeľné v heraldike, odznakoch a emblémoch, na slávnostných kravatách, pančuchách či podväzkoch.


Uzly sú mimoriadne obľúbené aj v liečebných a ochranných kúzlach – je to tradícia siahajúca tisíce rokov do histórie. V britskom múzeu sa napríklad nachádza babylonská tabuľka, na ktorej je podrobne opísané liečebné kúzlo zahŕňajúce uzly zapletené do cédrovej kôry. A rímsky autor Plínius starší tvrdil, že rany sa hoja rýchlejšie, ak sa spoja Herkulovým uzlom. O britských čarodejniciach sa hovorilo, že zastavujú krvácanie z nosa alebo liečia bolesti hlavy viazaním uzlov na červenú niť, a podľa anglosaského lekárskeho spisu viazanie klinčeka okolo krku červenou niťou počas apríla alebo októbra pri ubúdajúcom mesiaci môže vyliečiť šialenstvo. Neskúšala som to, ale znie to sľubne.Uzly sú úzko spojené aj s kúzlami lásky a plodnosti. Fráza viazanie uzla pochádza z rímskych pohanských svadieb, kde sa páry viazali uzlom. Pri čínskych obradoch pár držal uzol červenej a zelenej stuhy, zatiaľ čo britské nevesty tradične prišívali na svoje šaty uzly farebných stužiek pre šťastie. Okolo uzlov a svadieb je však aj veľa strachu, uzly na odevoch a topánkach totiž treba symbolicky rozviazať, inak hrozila impotencia a neplodnosť.


Neslávne známy symbol čarodejníckeho uzla, ktorý sa skladá zo štyroch do seba zapadajúcich tvarov vesica piscis, je známy svojimi ochrannými vlastnosťami, čiastočne tým, že ho možno kresliť súvislou čiarou bez toho, aby ste museli zdvihnúť pero z papiera. V stredoveku si ho ľudia škrabali na dvere, aby zabránili vstupu negatívnych energií.


Uzlové kúzla majú tú výhodu, že sú veľmi diskrétne – môžte ich nosiť vo vrecku bez toho, aby si to niekto všimol. Navyše sa fantázii medze nekladú - typ, hrúbka, počet, farba nití, typ a počet uzlov a mnoho ďalších detailov, ako sú korálky a symboly, poskytujú nekonečný priestor na kreativitu. Tak čo, poplietla sa vám z toho hlava? Ak nie, môžte začať pliesť, zauzľovať a zaplietať, napríklad takto.


Knot Magic


I wonder if it's just me, but when I work intensively on something, I see it all around me. It's happening to me with knots right now. Everywhere I look I see knots and braids. By the way, have you ever heard of knot magic? I am working on it right now.


Throughout history, the humble knot would have been essential to everyday life. Before the invention of zips, velcro and the ability to pop to the shops and buy what we need, knot work would have been a vital skill. From seafaring, to climbing, to engineering, to weaving, basketry and net making, knowing how to create strong, purposeful knots could literally be a matter of life or death.There’s the Egyptian Knot of Isis – the Goddess binding or loosening the lives of men with Tat, the Knot of Fate. The nimble-fingered triple fate Goddesses appear across many mythologies, from the Greek Moirai to the Norse Norns, weaving and tying together the threads of life. There’s the endless knot symbol of Buddhism, the Phrygian legend of the complex Gordian Knot and the elaborate knotwork of the Celtic Knots. Today knots are seen in heraldry, badges and emblems, in ceremonial ties, garters and cravats.


Knots are extremely popular in healing and protective spells too – a tradition going back thousands of years. There’s a Babylonian tablet in the British museum detailing a healing spell involving knots plaited in cedar bark, while Roman author, Pliny the Elder, claimed that wounds healed more quickly if bound with the Hercules knot. British witches were said to stop nosebleeds or cure headaches by tying knots in red thread and according to an Anglo-Saxon medical treatise tying clove-wort around a man’s neck with a red thread during April or October on a waning moon could cure lunacy. I haven’t tried it but it sounds promising.


The infamous Witch’s Knot symbol, composed of four interlocking vesica piscis shapes, is known for its protective qualities, in part down to the fact it can be drawn in a continuous line without having to pick the pen off of the paper. In the Middle Ages people used to scratch it over their doorways to prevent negative energies from entering.


Knots have also been closely associated with love and fertility spells. Nowhere is the ambiguity of the knot more succinctly captured than at weddings. The phrase tying the knot derives from Roman Pagan weddings where couples would tie a knot while making vows to each other and the Gods. In Chinese ceremonies the couple would hold a knot of red and green ribbons respectively while British brides would traditionally sew knots of coloured ribbons to their dresses for good luck. And yet, there’s much fear surrounding knots on a wedding day too, with a long tradition of any objects containing knots – garments and shoes – symbolically untied before the marriage. It was believed they could prevent consummation, cause impotence and lead to barrenness.


Knot spells have the advantage of being highly discreet – they can be cast in a pocket without anyone being the wiser. There’s the type of thread, the thickness of the thread, the number of threads, the colour, the type and number of knots and many additional details such as beads and symbols. Within each of these the possibilities are endless. Are you ready for knot magic? How about starting with a weaver's knot?


More reading: (1) (2) (3)

7 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page