top of page

Ako sme jedli a pili vianočný stromček/ Don't throw out that Christmas tree yet!


Vianoce i oslavy Nového roka sú už za nami, a my sme sa s vervou pustili do práce. Na farme práca nezastane, vždy je čo okopávať, sadiť i zbierať. Nemusíte však žiť na kopci kde líšky dávajú dobrú noc, aby ste si mohli urobiť liečivú masť, čaj či bylinkovú soľ. Stačí vám i vianočný stromček. Čítate správne - ihličie je mimoriadne liečivé, a každý, kto sa niekedy prešiel v ihličnatom lese vie, že je to i balzam na dušu.


Pred použitím sa ubezpečte, že váš vianočný stromček nebol striekaný pesticídmi a herbicídmi. Ak si naozaj nie ste istí, vybehnite si do lesa, zabijete tým, ako sa hovorí, dve muchy - nadýchate sa čerstvého vzduchu a nazbierate si liečivé ihličie. Pri zbere je dôležité vedieť identifikovať danú rastlinu či strom. Táto schopnosť sa bohužiaľ v súčasnosti vytráca, a pritom by mala patriť k základnému vzdelaniu. Naše deti vedia identifikovať mnoho jedlých bylín, a vedia, že čo nepoznajú, nemajú chytať. Pínie, smreky a jedle sú jedlé, pozor si však dajte na tis (Taxus spp.), ktorý je jedovatý. Navyše je spájaný so smrťou v keltskej mytológii a je stromom cintorínov. Dobrou pomôckou na identifikáciu rastlín je appka PlantNet.


Liečivá sila ihličnanov

Prvou vôňou, ktorá mi utkvela v pamäti po príchode do Provensalska bola omamná vôňa pínií. I slovenské lesy sa však môžu popýšiť krásnymi ihličnatými lesmi, ktoré nám pomáhajú pri prechladnutí, chrípke, podporujú cirkuláciu krvi, pomáhajú nám lepšie sa sústrediť sa, a tiež nás uvoľnia. Nasledovné recepty sú veľmi jednoduché a zvládne ich naozaj každý. Pokúste sa nasekať alebo nastrihať ihličie na menšie kusy, keďže lepšie uvoľnia liečivé oleje. Výbornou pomôckou pre moderné čarodejnice sú nožnice na bylinky.

Píniový čaj

2 šálky vody

2 lyžice ihličia z pínie

1 lyžica medu


Ako na to: vodu i ihličie dajte do hrnca a zakryte. Priveďte do varu, vypnite plameň a nechajte luhovať hodinu. Preceďte, znova ohrejte, pridajte med a pite jeden až dve šálky denne.


Relaxačný kúpeľ

Podobne ako čaj si môžte urobiť aj liečivý kúpeľ pridaním 1 lyžice sušeného rozmarínu k hornému receptu. Buď po precedení pridáte čaj do vane, alebo môžte bylinky dať do gázy, zaviazať a nechať cez vrecko tiecť vodu.


Ochutená soľ

Táto soľ je vhodná na zemiaky, zeleninu, či rybu, má nádhernú farbu a vydrží aj do budúcich Vianoc. Stačí pomixovať štvrť hrnčeka ihličia bez stopiek s polovicou šálky morskej soli a nechať vysušiť.

Oxymel z ihličnanov

Príprava oxymelu síce trvá mesiac, ale oplatí sa čakať - je totiž výborný na hlienový kašeľ. Posekajte 1 hrnček ihličia a zalejte jedným hrnčekom jablčného octu. Nádobu zatvorte (pozor, kovový uzáver zle reaguje s octom) a traste každý deň počas jedného mesiaca. Po mesiaci preceďte a pridajte hrnček medu. Samotný ochutený ocot sa dá použiť do dressingov.

Ako vidíte, všetkému sa dá dať ešte druhý život, i vianočnému stromčeku.
Don't throw out that Christmas tree yet!


Christmas and New Year's celebrations are behind us but work does not stop on the farm, there is always something to hoe, plant and harvest. However, you don't have to live in the countryside to be able to make healing ointment, tea or herbal salt. A Christmas tree is all you need. You read that right - needles are extremely healing, and anyone who has ever walked in a coniferous forest knows that they are a balm for the soul.


Before use, make sure your Christmas tree has not been sprayed with pesticides and herbicides. If you are really not sure, go for a run in the forest - get some fresh air and collect medicinal needles. When collecting, it is important to be able to identify the given plant or tree. Unfortunately, this ability is disappearing. My children can identify many edible herbs, and they know not to pick what they don't know. Pines, spruces and firs are edible, but watch out for yew (Taxus spp.), which is poisonous. In addition, it is associated with death in Celtic mythology and is a tree of cemeteries. A good tool for plant identification is the PlantNet app.


The healing power of conifers The first smell that stuck in my memory after arriving in Provence was the intoxicating smell of pine trees. However, Slovak forests can also boast of beautiful coniferous forests, which help us with colds and flu, promote blood circulation, help us concentrate better, and also relax us. The following recipes are very simple and anyone can do them. Try to chop or cut the needles into smaller pieces as they release the healing oils better. Herb scissors are an excellent tool.


Pine tea:

2 cups of water

2 spoons of pine needles

1 spoon of honey


How to do it: put water and needles in a pot and cover. Bring to a boil, turn off the heat and let it steep for an hour. Strain, reheat, add honey and drink one to two cups a day.


Relaxation bath

Similar to tea, you can also make a medicinal bath by adding 1 tablespoon of dried rosemary to the above recipe. Either add the tea to the bath after straining, or you can put the herbs in a tea bag, tie it and let the water flow through the bag.


Seasoned salt : This salt is suitable for potatoes, vegetables or fish, has a beautiful color and will last until next Christmas. Just mix a quarter cup of needles without stems with half a cup of sea salt and let it dry.


Oxymel from conifers: It takes a month to prepare oxymel, but it's worth the wait - it's great for a phlegm cough. Chop 1 cup of needles and cover with one cup of apple cider vinegar. Close the container (be careful, the metal cap reacts badly with vinegar, so use a piece of fabric before closing the jar) and shake every day for one month. After a month, strain and add a cup of honey. The flavored vinegar itself can be used in dressings. As you can see, everything can be given a second life, even the Christmas tree.


32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page